Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 9 март2019 г. от 13:00 часа.