Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 9 март 2019 г. от 16:00 часа.