Христос ни освободи от греха и от силата му, също така от проклятието на греха и от последствията му. Нека тази проповед те направи истински свободен в Него!