Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 10. февруари 2019 г. от 17:00 часа.