Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Пренебрегване на спасението
http://christiancenter-shumen.com/