Тема на днешната проповед: „Презвитерът 2“
Говорител: п-р Людмил Ятански