Предаване на живо от Българска евангелска църква – Казанлък