#църква #пълноевангелие #church #fullgospel #Bulgaria

Има ли момент в твоя живот, в който тъкмо си решил, че си се справил с някой проблем или пристрастеност, но в следващия момент той отново се връща заедно с обвинение. Решението е да оставим Христос да живее в нас и Той да се справи с проблема. Дано тази проповед ти помогне да се пребориш и да видиш повече от Исус в твоя живот.