Тема на днешната проповед: „Презвитерът“
Говорител: п-р Людмил Ятански