3 февруари 2019 г., прочит: Евангелие от Матей 16:13-24, проповед: п-р Благовест Николов, Първа евангелска съборна църква – гр. София