Рождествен концерт на църква „Блага вест“ – послание
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Кръстът“