Християнски Център Шумен
Неделно Богослужение (30.12.2018)
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Приятелство с Бога или приятелство със света
http://christiancenter-shumen.com/