Християнски Център Шумен
Неделно Богослужение (06.01.2019)
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Да носиш кръста си всеки ден
http://christiancenter-shumen.com/