6 Януари 2019 г от 10:00 часа на живо,
Неделна служба, Интернет църква, – ББЦ – Ел Ветил,
Темата на проповедта е: „Тайни добрини”