Случаят с предложенията за промени в българския Закон за вероизповеданията представен в Европейския парламент на 4 декември по време на поредния семинар, организиран в изпълнение на чл. 17 от Договора за функциониране на Европейския съюз