Проповед на църква „Блага вест“ София от 5 декември, 2018 г.
Говорител: п-р Людмил Ятански
Тема: „Бог чува ли?“
Пасаж: IV Царе 2 глава