Сутрешно неделно богослужение – 11.11.2018
СЕКС И СЕКСУАЛНОСТ
/ 1 Коринтяни 7:1-5 /

Проповед: п-р Станислав Алексиев