Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 28 ноември 2018 г. от 17:00 часа.