Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 02 ноември 2018 г. от 18:30 часа.