Рибари и Овчари – призив от Господ Исус за всеки вярващ. Това е нашето комплексно служение: да водим нови хора на среща с Помазаника – Христос и да се грижим за душите им. Любовта към Исус е винаги свързана с любов и грижа за хората, като вярата с делата, и личното преживяване с отговорностите в служение. #ПасторИван #ЦъркваСофия