Евреи 11:1
А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, – убеждения за неща, които не се виждат.