Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: В какво най-много се провалят вярващите християни – 3
http://christiancenter-shumen.com/