Щом духът на Бога е в сърцето ми – Християнски Център Шумен
I will dance like David danced
Акорди: https://drive.google.com/file/d/0BzrSIhQwq0-uN3g0UjNCZUJVTGc/view?usp=sharing