Тема на днешната проповед: “Не любете света”
Говорител: п-р Людмил Ятански