www.RadioVOT.net – Предаване „ДА ИЗПЪЛНИШ СВОЯТА СЪДБА“ (от 9 май 2015г. – 20:00ч) – радио „Глас на Истината“ (Радио „ВОТ“) – Recorded on 9.05.2015