Д.А.5:42 И ни един ден не преставаха да поучават и да благовествуват и в храма и по къщите си, че Исус е Христос.