27.06.2018
Проповядва: Стоян Джоглев
Тема: Бъди готов да поемеш Божията цел в живота си.

Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. Ние признаваме Библията като Божие Слово и я приемаме като върховен авторитет и пътеводител за нашата вяра и живот.
От 2004 г. имаме собствена църковна сграда и непрекъснато се разрастваме. Разполагаме с детска занималня и читалище.
Както се вижда и от самото име на църквата ни, ние вярваме, че трябва да бъдем светлина в този свят. Затова не спираме да се опитваме да достигнем до всеки един в нашия град. Член сме на международното, доброволно сдружение на църкви от различни деноминации и съюзи INC /Internatonal Network of Churches/.