Първото българско хваление в 3D
Християнски Център Шумен
За да може да се гледа видеото в 3D на компютър, са необходими 3D анаглифни очила (с червен и син филтър), а на 3D телевизор – SBS с 3D очила, които са към телевизора.