Тема на днешната проповед: “Не на сребролюбието”
Говорител: п-р Людмил Ятански