Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 03 юни 2018 г. от 18:00 часа.