Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Показното християнство и целувка от неприятел
http://christiancenter-shumen.com/