Този видео клип е записан от екипа на християнски център „Антиохия“, гр. Сливен, на 15 април 2018 г. от 18:00 часа.

Молбата ни е ако имате желание да споделяте видеото в личните си страници! Така сигнала се разпръсква равномерно до всички включени в онлайн излъчването, тъй като първи включилите се поемат по-качествения сигнал, а последно включилите се получават изключително некачествено видео. Благодарим за разбирането и за проявеното братолюбие!