Християнски Център Шумен
Пастор: Веселин Лазаров
Тема: Кой действително е вярващ?
http://christiancenter-shumen.com/