Захария 14:9
И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.