1 Летописи 16:14
Той е Господ Бог наш; Съдбите Му са по целия свят.