Проповядва Ричард – Гост от Англия | Тема: Аз съм приет и простен! Каква невероятна любов!