Деяния 4:12
И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.Псалми 102:15
И тъй, народите ще се боят от името Господно, И всичките земни царе от славата Ти.