Псалми 95:1
Дойдете, да запеем на Господа, Да възкликнем към спасителната ни Канара.

(3)

Вашият коментар