п-р Станислав Алексиев, прочит: 1 Коринтяни 2:6-16. Първа евангелска съборна църква – гр. София, 11.02.2018 г., неделно сутрешно богослужение.