www.RadioVOT.net – Предаване „Божието намерение за този среднощен час“ (от 13 януари 2018г. – 20:00ч) – радио „Глас на Истината“ (Радио „ВОТ“) – Recorded on 13.01.2018