Тема на днешната проповед: Позицията
Говорител: п-р Людмил Ятански

(10)