www.RadioVOT.net – Предаване „Насърчавайте се в Господа“ (от 6 януари 2018г. – 20:00ч) – радио „Глас на Истината“ (Радио „ВОТ“) – Recorded on 6.01.2018