Записът е направен по време на Богослужение – гр.Бургас – 1996г.