212) Study of the 7 vials – Finis J. Dake (GPFM Lesson 41)