Християнски Център Шумен
Неделно богослужение (13.12.2015)
Тема: Великите личности в човешката история
http://christiancenter-shumen.com/