Propoved.com

Обща молитва 14.08.2020г.

Слава на Спасителя

Отче Наш

Христе Ти знаеш

И Духът и Невястата

Смирено идвам при Теб

Отброяване

Благодаря – на живо