Църква на Пълното Евангелие

Бог е ВСЕМОГЪЩ

Силен да спасява

Любовта ни води към победа

Спасени по благодат

С Велико Име

Канара

Божие дете

Милост вали

Програма Април 2019

Безразсъдна любов

Tи добър Баща си

Отворена врата

Искрено желая

Среща с Бога