Църква на Пълното Евангелие

Програма Април 2019

Аз издигам твойто име

Движени то Св. Дух

Божие дете

Спасен от греха

Исус Христос е Господ

С Велико Име

Изобилна жътва

Канара

Среща с Бога

Искрено желая

Helaed from stroke