Църква на Пълното Евангелие

Дива Роза – п-р Бари Огдън

Вътрешни крепости

Любов

Радост

Вярност

Милост

Доза от небето

Бог е ВСЕМОГЪЩ

Силен да спасява

Любовта ни води към победа

Спасени по благодат

С Велико Име

Канара

Божие дете

Милост вали