Тончо Колев

Твоята любов

Ела, нека да хвалим Бога

Ти Си спасителна канара

Нашиат Цар на живо

Величествен Бог на живо

Бог направи път на живо

Свят Свят Свят

Ела при Спаса на живо

Хвалете Адонай

Отворена врата

Молитвен час

Исус е светлина

Бог за нас воюва(1)