Тончо Колев

Мой Татко

Благодаря

Бог направи път

Исус е светлина

Песента Щом спре

Исус е светлина

Едно нещо

Свят Свят Свят

Отче Наш

Хвалете Адонай

Свят Свят Свят

Над всичко Си

Чуден Си Господи

Нашият Цар

Свят, Свят, Свят си