Тончо Колев

Свят Свят Свят

Над всичко Си

Чуден Си Господи

Нашият Цар

Свят, Свят, Свят си

Завинаги HQ audio

Боже, Свят си

Мощен в сила HQ live

Бащино сърце

Бог направи път HQ live

Над всяка сила HQ live

Свят Свят Свят HQ live

Ти си обълнал на живо

Бог направи път на живо

Нашият Цар

Аз съм само Твой HQ audio

Аз съм само Твой

Бог направи път live